Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed University) - Batch 2012
SNO REGISTRATION NO NAME
1 801233001 Ankit Singh
2 801233002 Ashish Kumar Kaundal
3 801233003 Baljit Kaur
4 801233005 Harpreet singh brar
5 801233006 Heena
6 801233007 Kuldeep Singh
7 801233008 Mandeep singh Badra
8 801233009 Murli Manohar Sharma
9 801233010 Navdeep Kumar
10 801233011 Navroop Kaur
11 801233012 Nidhi Verma
12 801233013 Onkar Singh Taneja
13 801233014 Palvi Aggarwal
14 801233015 Pooja Rani
15 801233016 Richa Singla
16 801233017 Rohit katyal
17 801233018 Rohit Shukla
18 801233019 Saurabh Singh
19 801233020 Shailendra Rathore
20 801233021 Shreshtha Sharma
21 801233022 Sonam Mahajan
22 801233023 Sparsh Sharma
23 801233024 Supriya Singla
24 801233025 Tanu
25 801233026 Usha Punia
26 801233027 Varun Kumar Sharma
27 801233028 Vibha Gupta
28 801233029 Vishal Mishra