Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed University) - Batch 2013
SNO REGISTRATION NO NAME
1 801332001 Aman Sharma
2 801332002 Amit Goyal
3 801332003 Amit Sharma
4 801332004 Anil
5 801332005 Ashish sharma
6 801332006 binny garg
7 801332007 Dhanmeet kaur
8 801332008 Gaurav pagare
9 801332009 Isha Arya
10 801332010 Jaskaran kaur
11 801332011 Jasmeet Singh Puri
12 801332012 jatin
13 801332013 Mahima Gupta
14 801332014 Manpreet Singh
15 801332015 Mansi Gera
16 801332016 Neeru Lalka
17 801332017 Palka
18 801332018 Parul Garg
19 801332019 Patel Nimesh Kumar
20 801332020 Puneet Garg
21 801332021 Richa Goyal
22 801332022 Satyam Gupta
23 801332023 Sherry
24 801332025 Shubham goel
25 801332026 shweta sharma
26 801332027 Sumit Gangwal
27 801332028 Sushant Bharti
28 801332029 Sushil Kumar
29 801332030 Tavleen Kaur
30 801332031 Vishal Kumar